Arpalesa Blogs

Categorieën

Op datum

Uitgelicht

Database resultaat "xml safe" maken

Het wil wel eens gebeuren dat je XML in een database hebt opgeslagen (nog niet als het type XML, maar gewoon in een nvarchar). Query je dit uit de database dan kon dit nog wel eens een ongeldige XML opleveren. Door dat via deze function te laten lopen weet je zeker dat het kan parsen als XML:

CREATE function [dbo].[StringToXml](@stringVal as nvarchar(max)) returns nvarchar(max) as

begin

 DECLARE @xml_var nvarchar(max)

 SET @xml_var =  

  (

    select @stringVal as "@dummy_xnohexhere" for xml path('test')

  )

  return SUBSTRING( @xml_var, 25, LEN(@xml_var) -27)

end

Categories: SQL
You need to login in order to comment